Lưu trữ Danh mục: Hoạt động nổi bật

Sửa chữa máy đồng hoá T25 Digital ULTRA-TURRAX® IKA

Công ty ILAB nhận sửa chữa máy đồng hóa T25 IKA . Từ đơn giản...

Sửa chữa Bể ổn nhiệt / bể điều nhiệt IKA ICC Basic Pro 20

Sửa chữa Bể ổn nhiệt / bể điều nhiệt IKA ICC Basic Pro 20 Nếu...

Dịch vụ sửa chữa thiết bị thí nghiệm Máy đồng hóa IKA T25 DIGITAL

www.suachuathietbithinghiemika.com – Trung tâm dịch vụ sửa chữa máy đồng hóa IKA T25 Dịch vụ...

Sửa chữa thiết bị thí nghiệm / Bảo dưỡng thiết bị

Sửa chữa thiết bị thí nghiệm IKA Sửa chữa / Bảo trì thiết bị thí...

02866525193