Lưu trữ thẻ: Các hợp chất Nano Curcumin trong củ nghệ tươi được khám phá điều trị da liễu

Các hợp chất Nano Curcumin trong củ nghệ tươi được khám phá điều trị da liễu

Nghệ (tên khoa học là Curcuma longa) là một loại cây cỏ thuộc họ gừng, được...

Các hợp chất Nano Curcumin trong củ nghệ tươi được khám phá điều trị da liễu

Nghệ (tên khoa học là Curcuma longa) là một loại cây cỏ thuộc họ gừng, được...

02866525193