Hiển thị tất cả 33 kết quả

Dùng cho Máy nhiệt lượng

IKA Con tán ( mã hàng: 7045100 )

Dùng cho Máy nhiệt lượng

IKA Drive (mã hàng: 20016219)

Dùng cho Máy nhiệt lượng

IKA Drive (mã hàng: 4094400)

Dùng cho Máy nhiệt lượng

IKA Injector (mã hàng: 3769800)

Dùng cho Máy nhiệt lượng

IKA O-Ring (mã hàng: 1515200)

Dùng cho Máy nhiệt lượng

IKA O-ring (mã hàng: 1583500)

Dùng cho Máy nhiệt lượng

IKA O-ring (mã hàng: 1740700)

Dùng cho Máy nhiệt lượng

IKA Pít tông (mã hàng: 3768500)

Dùng cho Máy nhiệt lượng

IKA Pump (mã hàng: 3969500)

Dùng cho Máy nhiệt lượng

IKA Shaft (mã hàng: 3770500 )

Phụ tùng (Spare parts )

Lò xo (mã hàng: 3979100)

02866525193