Lưu trữ thẻ: Máy đo nhiệt lượng-Bomb nhiệt lượng. Nguyên lý đo

Máy đo nhiệt lượng-Bomb nhiệt lượng. Nguyên lý đo, cấu tạo và các chế độ đo – iLAB

Bom nhiệt lượng là gì ? Bom nhiệt lượng dùng để đo lượng nhiệt được...

02866525193