Lưu trữ thẻ: Nhiệt lượng là gì ? Những đặc điểm và công thức tính nhiệt lượng – iLAB

Nhiệt lượng là gì ? Những đặc điểm và công thức tính nhiệt lượng – iLAB

1.Nhiệt lượng là gì?  *Ghi chú: NL ( Nhiệt lượng) NL là phần nhiệt năng...

02866525193