ĐỊNH LƯỢNG ĐƯỜNG KHỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ SO MÀU VỚI THUỐC THỬ DNS.

ĐƯỜNG KHỬ

Đường khử (reducing sugar) là các đường chứa Aldose (nhóm aldehyt R-CH=O) hoặc Cetose (nhóm xeton C=O) tự do, có khả năng hoạt động như một chất khử. Có tính chất hóa học đặc trưng của nhóm chức CHO, CO. Vì vậy nó vẫn còn được gọi là đường aldose hoặc đường cetose.

– Trong môi trường nước đường khử tạo ra 1 hoặc nhiều hợp chất có chứa nhóm aldehyde.

– Dễ dàng chuyển hóa thành các chất khác mà không cẩn phải thủy phân trước.

– Một số đường khử phổ biến: glucose, fructose, và galactose, Melibiose, Cellobiose, Gentiobiose ……  

Nguyên tắc:

  • Phương pháp này dựa trên cơ sở phản ứng tạo màu giữa đường khử với thuốc thử DNS.
  • Cường độ màu của hợp chất tạo thành sẽ được xác định bằng thiết bị quang phổ UV-VIS và chuyển thành giá trị số.
  • Giá trị cường độ màu của hợp chất tạo thành tỉ lệ thuận với nồng độ đường khử tron một phạm vi nhất định.
  • Dựa vào phương trình đường chuẩn sẽ xác định được hàm lượng đường khử của mẫu thí nghiệm.

Sơ đồ trình tự tiến hành thí nghiệm:

Để xác định độ hấp thụ hay độ truyền qua, máy đo quang phổ của BIOBASE có thể thử nghiệm mẫu ở quy mô siêu nhỏ, tối thiểu 0,5 ul. Nền tảng kép Ultromicro và cuvette (Chỉ dành cho BK-CW2000). Khu vực thử nghiệm rộng, gấp 100 lần so với máy quang phổ truyền thống. Hầu hết các mẫu không cần pha loãng. Kiểm tra trực tiếp mà không cần hâm nóng, không cần bình chứa, mức tiêu thụ hàng ngày thấp hơn. Điều khiển PC, chính xác và linh hoạt hơn

Nguồn : Tổng hợp

CÔNG TY TNHH ILAB Chuyên cung cấp các Thiết bị thí nghiệm cho ngành Dược phẩm và Mỹ Phẩm , các thiết bị phân tích chuyên sâu …v…v…

Liên hệ : 02866525193 để được hỗ trợ 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02866525193