Bảo trì – bảo dưỡng máy đo nhiệt lượng IKA C 3000 isoperibol

Bảo trì máy đo nhiệt lượng IKA C 3000 và máy làm lạnh tuần hoàn RC 2 basic tận nơi

Nhanh chóng – uy tín – chuyên nghiệp

Danh mục:
02866525193