Máy đồng hóa IKA T 50 digital ULTRA-TURRAX®

Thương hiệu : IKA – ĐỨC

02866525193