IKA – Máy khuấy từ có gia nhiệt Plate (RCT digital)

IKA – Máu khuấy từ gia nhiệt Plate (RCT digital)

IKA Plate (RCT digital)

Thương hiệu : IKA – ĐỨC

LIÊN HỆ MUA HÀNG:

02866525193

02866525193