IKA – Máy khuấy từ gia nhiệt RCT 5 digital

Máy khuấy từ gia nhiệt RCT 5 digital với công suất 850 W cung cấp đáng kể nhiều công suất hơn, là thiết bị lý tưởng cho các nhiệm vụ khuấy đòi hỏi đến 20 lít.

Danh mục:
02866525193