IKA Đầu dò nhiệt độ PT 1000.90 Temperature sensor, coated

02866525193

Hãng sản xuất : IKA – GERMANY

Đầu dò nhiệt độ IKA PT 1000.90 dùng cho máy khuấy từ gia nhiệt IKA

02866525193