MOTIC – SMZ-161 & 171 OBJECTIVE – 2.0X AUXILIARY OBJECTIVE LENS – (1101001703681)

(1101001703681) Ống kính Barlow 2.0X dành cho kính hiển vi soi nổi Motic SMZ171.

02866525193