Sửa chữa máy phân tích nhiệt lượng hãng IKA C6000 ( Phần 1 )

# Sửa chữa bom nhiệt lượng, sửa chữa máy phân tích nhiệt trị , máy nhiệt lượng IKA

# Bảo dưỡng, bảo trì định kỳ bom nhiệt lượng IKA

Xuất xứ : Đức

02866525193