IKA – Cốc mẫu thạch anh C 4 Quartz dish (mã hàng: 1695500)

(1695500)-Cốc mẫu thạch anh C 4

Dùng cho máy nhiệt lượng IKA

02866525193