IKA Sợi chỉ đốt C 710.4 (mã hàng: 1483700)

(1483700)-Sợi chỉ đốt cotton C 710.4

02866525193