IKA C 1.123 Ignition wire platinum (mã hàng: 4500200)

(4500200)-Bộ dây đánh lửa bằng platinum (1 bộ 2 cái) C 1.123

02866525193