IKA – Máy khuấy từ gia nhiệt C-MAG HS 10

Máy khuấy từ tự động với sưởi và bề mặt sưởi bằng gốm, cung cấp độ chịu hóa chất tuyệt vời.Động cơ mạnh mẽ cho việc khuấy lên đến 15 lít (H2O)

02866525193