IKA – Máy khuấy từ gia nhiệt C-MAG HS 4

Máy khuấy từ tự động với sưởi và bề mặt sưởi bằng gốm, cung cấp độ chịu hóa chất tuyệt vời.Động cơ mạnh mẽ cho việc khuấy lên đến 5 lít (H2O)

02866525193