IKA Board mạch điện tử màn hình PBCA (mã hàng: 3688000)

Hãng sản xuất : IKA – ĐỨC

(3688000)-Mạch điện tử màn hình

IKA PBCA Display (mã hàng: 3688000)

02866525193