Vòng Oring (mã 3769500)

Hãng sản xuất : IKA – ĐỨC

Mã hàng : 3769500-Vòng đệm

02866525193