IKA Đầu dò nhiệt độ PT 1000.60 Temperature sensor, stainless steel

Hãng sản xuất : IKA – GERMANY

Đầu dò nhiệt độ IKA PT 1000.60 dùng cho máy khuấy từ gia nhiệt IKA

02866525193

02866525193