IKA Đầu dò nhiệt độ PT 1000.80 Temperature sensor, stainless steel

02866525193

Hãng sản xuất : IKA – GERMANY

Đầu dò nhiệt độ IKA PT 1000.80

02866525193