Máy lắc IKA ROCKER 2D basic

Bàn lắc khuấy đáy với tốc độ điều chỉnh để thực hiện các tác vụ khuấy mịn. Sử dụng để khuấy đồng nhất trong các ống nghiệm, ống nghiệm nuôi cấy, đĩa Petri và ống nghiệm. Ngay cả khi có biến đổi về tải và điện áp, tốc độ lắc vẫn duy trì ổn định. Góc nghiêng cố định đảm bảo kết quả thử nghiệm có thể sao chép được.

Danh mục: Từ khóa:
02866525193