Máy lắc IKA ROLLER 10 digital

Máy lắc cuộn số học với 10 cuộn cung cấp chuyển động lắc và cuộn mềm mại với tốc độ có thể điều chỉnh vô hạn. Được sử dụng để khuấy trộn mẫu máu, dung dịch rắn và lỏng cũng như mẫu đặc. Thiết bị có thể sử dụng với tất cả các ống thông thường và chai trụ. Phụ kiện dễ dàng tháo rời giúp việc làm sạch nhanh chóng trong trường hợp chất mẫu tràn ra.

02866525193