Máy lắc IKA VORTEX 3

Máy lắc Vortex phù hợp cho hoạt động trong thời gian ngắn (chức năng chạm), được kích hoạt bằng cách nhấn vào phụ kiện máy lắc hoặc hoạt động liên tục.

Danh mục: Từ khóa:
02866525193