IKA – Máy khuấy từ gia nhiệt C-MAG HS 7 digital

Máy khuấy từ tự động với sưởi và bảng sưởi bằng gốm, cung cấp độ chịu hóa chất tuyệt vời.
Động cơ mạnh mẽ cho việc khuấy lên đến 10 lít (H2O)
Hiển thị kỹ thuật số đồng thời của nhiệt độ mục tiêu và thực tế thông qua màn hình LCD
02866525193