IKA – Máy khuấy từ gia nhiệt C-MAG HS 4 digital

Máy khuấy từ từ có sưởi và bề mặt sưởi bằng gốm, cung cấp độ chịu hóa chất tuyệt vời.
Động cơ mạnh mẽ cho việc khuấy lên đến 5 lít (H2O)
Hiển thị kỹ thuật số đồng thời của nhiệt độ mục tiêu và thực tế thông qua màn hình LCD
Danh mục:
02866525193