IKA Shaft (mã hàng: 3770500 )

Dùng cho máy nhiệt lượng IKA

(3770500)-Ống nối

02866525193