IKA Thanh điện cực (mã hàng: 3770700 )

Dùng cho máy nhiệt lượng IKA

(3770700)-GROUND ELECTRODE

02866525193