Máy lắc IKA ROCKER 3D basic

Khuấy rung với chuyển động lắc ba chiều và tốc độ cố định để thực hiện các nhiệm vụ khuấy trộn mềm mại. Được sử dụng để khuấy trộn đồ homogenuos trong bình cầu, bình nuôi cấy, đĩa Petri và ống. Lý tưởng cho việc nuôi cấy tế bào, trích xuất DANN, phân phối tế bào và tô màu cũng như loại bỏ màu tế bào. Ngay cả khi có biến đổi tải và điện áp, tốc độ khuấy vẫn duy trì ổn định. Góc cố định đảm bảo kết quả thử nghiệm có thể tái sản xuất.

Danh mục: Từ khóa:
02866525193