Máy lắc IKA ROCKER 3D digital

Khuấy rung số học với chuyển động lắc ba chiều và tốc độ điều chỉnh để thực hiện các nhiệm vụ khuấy trộn mềm mại. Được sử dụng để khuấy trộn đồ homogenuos trong bình cầu, bình nuôi cấy, đĩa Petri và ống. Lý tưởng cho việc nuôi cấy tế bào, trích xuất DNA, phân phối tế bào và tô màu cũng như loại bỏ màu tế bào. Ngay cả khi có biến đổi tải và điện áp, tốc độ khuấy vẫn duy trì ổn định. Góc điều chỉnh đảm bảo sự thích ứng tối ưu với điều kiện thí nghiệm cụ thể.

02866525193