Sharp Point Tester TT812

Hãng sản xuất : TESTEX – China

02866525193

02866525193