IKA Bộ điện cực đánh lửa ( mã hàng: 3769900 )

Dùng cho máy nhiệt lượng IKA

(3769900)-IGNITION ELECTRODE asm

02866525193